I Volution group nordic ingår Fresh, Pax, Welair och Voltair.
Den nordiska verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Samtliga företag i koncernen fokuserar på produkter som förbättrar inomhusmiljön.
VoltAir är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX). 
VoltAir tillverkas i Torsby med marknadsföring och försäljning i Stockholm.