I Volution Ventilation Group Nordic ingår Fresh, Pax och VoltAir System i Sverige samt
Volution i Norge, Air Connection i Danmark samt Pamon i Finland.
Samtliga företag i koncernen fokuserar på produkter som förbättrar inomhusmiljön.
VoltAir är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX). 
VoltAir tillverkas i Torsby med marknadsföring och försäljning i Stockholm.