VENTILATION GROUP NORDIC

Klimatfabriken bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing.

Klimatfabriken är beläget i Hälleforsnäs.

Klimatfabriken.se