VENTILATION GROUP NORDIC

SE
Stort tack
för att du väljer en produkt som är tillverkad av återvunnet material och för att du värnar om vår planet. 

Under årens lopp har vi ökat användningen av återvunnet material i tillverkningen av våra produkter. Flera av våra kanalrör, stosar och tillbehör är till exempel tillverkade av 100 % återvunnen plast, som har lägre miljöpåverkan än jungfrulig plast. 

Produkten är helt eller delvis tillverkad av återvunnet material, vilket innebär att även om den kan ha en annan nyans än du förväntar dig så håller den fortfarande samma höga kvalitet. 

Tack igen för att du väljer en produkt som är tillverkad av återvunnet material – tillsammans gör vi skillnad!  

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här: Sustainability – Volution Group

 

DK
Stor tak
for at du vælger et produkt, der er fremstillet af genanvendt materiale, og fordi du værner om vores planet.

Gennem årene har vi øget brugen af genanvendt materiale i produktionen af vores produkter. Flere af vores kanalrør, fittings og tilbehør er for eksempel fremstillet af 100 % genanvendt plast, som har lavere miljøpåvirkning end virgin plast.

Produktet er helt eller delvist fremstillet af genanvendt materiale, hvilket betyder, at selvom det kan have en anden nuance end forventet, den bevarer stadig samme høje kvalitet.

Tak igen for at vælge et produkt, der er fremstillet af genanvendt materiale – sammen gør vi en forskel!

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi her: Sustainability – Volution Group 

EN
Thank you for choosing a product made from recycled materials and for caring about our planet.

Over the years, we have increased the use of recycled materials in the manufacturing of our products. For example, several of our ducts, fittings, and accessories are made from 100% recycled plastic, which has a lower environmental impact than virgin plastic.

The product is fully or partially made from recycled materials, which means that even though it may have a different shade than expected, it still maintains the same high quality.

Thanks once again for choosing a product made from recycled materials – together, we make a difference!

Learn more about our sustainability strategy here: Sustainability – Volution Group

FI
Kiitos
, kun valitset kierrätetystä materiaalista valmistetun tuotteen ja välität planeetastamme.

Vuosien varrella olemme lisänneet kierrätetyn materiaalin käyttöä tuotteidemme valmistuksessa. Esimerkiksi monet kanavat, liittimet ja tarvikkeet olemme valmistaneet 100 %:sesti kierrätetystä muovista, jolla on pienempi ympäristövaikutus kuin neitseellisellä muovilla.

Kokonaan tai osittain kierrätetystä materiaalista valmistettu tuote voi olla hieman eri värisävyä kuin odotit, mutta se on silti yhtä korkealaatuinen.

Kiitos vielä kerran siitä, että valitset tuotteen, joka on valmistettu kierrätetystä materiaalista – yhdessä teemme eron!

Lue lisää kestävän kehityksen strategiastamme täältä: Sustainability – Volution Group 

NO
Takk
for at du velger et produkt som er laget av resirkulert materiale og for at du bryr deg om planeten vår.

Gjennom årene har vi økt bruken av resirkulert materiale i produksjonen av produktene våre. Flere av kanalrørene våre, tilkoplingene og tilbehørene er for eksempel laget av 100 % resirkulert plast, som har lavere miljøpåvirkning enn ny plast.

Produktet er helt eller delvis laget av resirkulert materiale, noe som betyr at selv om det kan ha en annen nyanse enn forventet, opprettholder det fortsatt den samme høye kvaliteten.

Takk igjen for at du velger et produkt laget av resirkulert materiale – sammen gjør vi en forskjell!

Les mer om vår bærekraftstrategi her: Sustainability – Volution Group

ES
Muchas gracias
por elegir un producto fabricado con material reciclado y por preocuparte por nuestro planeta.

Con el paso de los años, hemos aumentado el uso de material reciclado en la fabricación de nuestros productos. Varios de nuestros conductos, accesorios y conexiones, por ejemplo, están fabricados con un 100% de plástico reciclado, que tiene un menor impacto ambiental que el plástico virgen.

El producto está fabricado total o parcialmente con material reciclado, lo que significa que aunque pueda tener un tono diferente al esperado, sigue manteniendo la misma alta calidad.

¡Gracias nuevamente por elegir un producto fabricado con material reciclado, juntos hacemos la diferencia!

Lee más sobre nuestra estrategia de sostenibilidad aquí: Sustainability – Volution Group 

Varumärken